Bitner - Kalendarz 2021

Bitner – sesja kalendarzowa

Sesja fotograficzna dla marki BITNER.

Projekt zakładał stworzenie kalendarza, inspirowanego kadrami znanych filmów.

Następny projekt